Toplumun temel taşı olan aile; sosyal değerler, gelenek, görenek ve kanunların öngördüğü biçimde birbirini tamamlamak, birbirine yardımcı olmak, daha iyi bir yaşam sürdürmek için kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirdiği sosyal bir kurumdur.

İnsan neslinin devamının sağlandığı, topluma hazırlanma sürecinin başladığı, eşler ve çocuklar arasında belli ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu, ekonomik etkinliklerin yer aldığı aile, insan ilişkilerinin kazanıldığı ve sürdürüldüğü, mutluluk zincirinin ilk halkası olarak tanımlanabilir.

Normal koşullarda her insan, bir aile içinde dünyaya gelir. İnsanın doğuştan sahip olduğu acizliği ve bağımlılığı, varlığının onaylanması, değer görme, sevme sevilme ihtiyacı onun böyle bir sosyal kurum içinde korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki aile, bireyin yaşantısının devamı bakımından gerekli ve önemli bir kurumdur.

Evlilikte en önemli kavramlardan birisi, “evlilik kalitesi kavramı”dır. Bu kavram evlilik süresince evlilik ilişkisinin nasıl olduğu, eşlerin bu konuda ne hissettiği ve bu durumdan nasıl etkilendiği ile doğrudan ilişkilidir. Evlilik uyumu, evlilik doyumu, mutluluğu, evlilik bütünlüğü kavramları evlilik ilişkisinin kalitesini tanımlamak için kullanılan kavramlardır. Yüksek evlilik kalitesinin, iyi uyum, yeterli iletişim, evlilik ilişkisinde yüksek doyum ve mutluluk derecesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Eş ilişkisi, insan ilişkisinin tanımı içinde yer alan modelin en özel durumudur. Evlilik, fiziksel çekim, biyolojik birleşme, bütünleşme ve karşılıklı memnuniyeti sağlayan sevgi saygı çerçevesinde sorumluluklar almayı içermektedir. Bu bütünleşmenin yeterince sağlanamadığı, derin kültürel ve bireysel farklılıkların olduğu evlilikler, uyum sorunları ile yıpranıp, kişiler arası ilişkilerde zorluklara sahne olabilmektedir.

Bizler Aile danışmanları olarak, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim ortamının yaşatılabilmesi için aile bireylerine psikolojik yardım etmekle kalmayıp, aileyi bir bütün olarak ele alırız. Danışanlarımıza sağladığımız rahat huzurlu bir ortamda bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine ve iletişim çatışmalarına sebep olan etkenlerden uzaklaşıp iletişim geliştirecek yollar benimsemelerine yardımcı oluruz.

E&E