Eğitimler

Eğitimler

^

3-6 Yaş Çocuklarda Temel Cinsel Eğitim ve İstismardan Korunma Yöntemleri Semineri

Birçok anne baba çocuğunun cinselliği çağrıştıran davranışları ve soruları ile karşılaştığında ne yapacağını bilememekte, korkmakta ve bu davranışları yetişkin cinselliği ile karıştırabilmektedir. Oysa ki biz anne babaların korkmak yerine; çocuklarımıza gelişim dönemlerine göre vereceğimiz cinsel eğitimle, onların cinsel kimliklerini sağlıklı kazanması, beden algılarının olumlu bir şekilde oluşması vb. konularda yapabileceği pek çok şey bulunmaktadır.  Ülkemizde ne anaokulu programlarında ne de ilk ve orta öğretim programlarında cinsellik konusunda hali hazırda yapılandırılmış bir eğitim programı bulunmamaktadır. Bu bağlamda çocuklarımıza konuya ilişkin doğru zamanda doğru eğitim vermek öncelikli olarak biz anne babaların sorumluluğundadır. Gelin bu sorumluluğu birlikte paylaşalım, leyleklerin getirdiği anne baba kalmasın!!!

Görüntülemek için tıklayın.

^

Beden Dili ve Etkili İletişim

Çocuklukta yaşadıkları tüm etkileşimler, çatışmalar çocuklar için çok öğretici ve önemli deneyimler olup, onların büyümelerine, olgunlaşmalarına ve gelecekteki sosyal ilişkilerine daha donanımlı hale gelmelerine imkan verecektir.

Akran zorbalığı, dışlanma, arkadaşlık kurma ve sürdürmede güçlükler gibi etmenler okula gitmek istememe den akademik başarısızlığa kadar birçok probleme neden olabilir.  Aileler çocuğun akran ilişkilerine en büyük desteği; ona arkadaşlarıyla mümkün olduğu kadar bol deneyim imkanı sağlayarak verebilirler.  Ancak arkadaşlık ilişkilerinin ön planda olduğu bu dönemde akran zorbalığını hafife almamak, zorbalık davranışları gösteren çocuğun neden bu davranışları sergilediği, akran zorbalığına maruz kalan çocuğun ise niye maruz kalmaya devam ettiği araştırılarak, gerekli psikolojik destek sağlanmalıdır.

^

Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitiminde zorlayıcı davranışlar karşısında iletişimi kolaylaştırıcı ilke ve tekniklerin nasıl uygulanacağını, öfke karşısında yapılacakları, zor insanlarla baş etmenin ip uçlarını öğreneceksiniz.

^

Stres ve Öfke Kontrol Eğitimi

Ebeveyn danışmanlığı; çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, çocuğun gelişim özellikleri, hangi davranışın normal hangi davranışın anormal olduğunu ayırt etme, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme, duygusal sağlığı yerinde olan çocuklar yetiştirmek için sağlıklı, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında verilen danışmanlık hizmetidir. Bir sorun uzun süre çözülemediğinde; çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden ya da oluşmadan yapılabilecek erken müdahale hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar. Ayrıca ebeveynlerin soruna yönelik çözüm üretme kapasitesinin artmasını da sağlanmış olur.

^

Sınav Kaygısı, Sınava Bilişsel ve Duygusal Hazırlık (Grup Çalışması)

Kaygı kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı verdiği bedensel ve ruhsal tepkidir. Uzun süreli devam ettiğinde hayatınızı sürekli ve belirgin bir biçimde etkiler ve aksatır. Ülkemizdeki uzun süren sınav sistemi çocuklarımızın ve gençlerimizin kaygı düzeylerini oldukça yükseltmekte ve zor bir süreç geçirmelerine neden olmaktadır. Bu çalışma grubunda uygun yaklaşım ve tekniklerle çalışarak katılımcıların sınav kaygısını azaltmak ve hayat kalitesini yükseltmek hedeflenmiştir.

^

Okul Yolu

Çocukların okula başlaması, okula uyum süreci yeni bir yol yeni bir yolculuktur çünkü hem anne babalara hem de çocuklara yeni heyecanların yanı sıra yeni korku ve kaygıları da birlikte yaşatır. Bu dönemde anne babaların sağlayacağı uygun yaklaşım ve destek çocukların korku ve kaygılarını yenmelerine yardımcı olacak iken kaygılı bir ebeveynlik tutumu çocuğu daha da çok baskı ve stres altında hissettirecektir. Bu konuda ki sloganımız “çocuklarınızı okula kurmayınız, saatlerinizi kurmanız yeterli”

^

Ergen Olan Anne Babalar mı, Çocuklar mı?

Ergenlik dönemi oldukça karmaşık, çalkantılı ve kendine özgü birtakım özellikleri olan bir dönemdir. Bu dönemde hem fizyolojik hem de iniş çıkışlı duygulanımlar, psikolojik birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda sürdürülen ebeveynlik tutumları çocukluk döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de önem kazanmaktadır. Pek çok anne baba bu dönemi “ben de çocuğumla birlikte ikinci ergenliğimi yaşadım, çok yorucu bir süreç oldu” şeklinde ifade eder. Peki doğru yaklaşım teknikleriyle bu süreç kolay atlatılabilir mi?

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin & randevu alın

İletişim

Adres: Cinnah Cd. Şöhret Apt. No:51/8 Çankaya Ankara

Tel: 0312 440 70 73

GSM: 0532 597 70 70

Email: [email protected]

E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Ekibimiz;
uzman psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanlarından oluşmaktadır.