Uzman Psikolog Gülcan Gelen

Biyografi

1971 yılında Bursa’da doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak, Uzman Psikolog unvanını aldı.

Gülcan Gelen, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu’nda ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim ve araştırma hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde psikolog olarak çalıştı. Çok sayıda çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı yaptı. Kamu ve özel kurumlarda Çocuk ve Ergenlerde Problem Çözme Teknikleri, Duygusal Problemler, Sosyal Beceri ve Davranış Geliştirme vb. konularda, Yetişkinlerde İletişim ve Empati Becerilerini Geliştirme, Stres ve Öfke Kontrolü, Zor insanlarla Baş Etme Teknikleri vb. konularda ek eğitimler aldı ve interaktif eğitimler verdi.

Gelen, EMDR Terapisi, Çocuklarda Oyun Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Grup Terapisi konularında eğitim ve süpervizyon almıştır. Mesleki çalışmalarına E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde devam etmektedir. İki çocuk annesidir.

EĞİTİM BİLGİLERİ:

 • Yüksek Lisans- 1999: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Gelişim Psikolojisi Uzmanlığı
 • Lisans- 1995: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Lise- 1989: Bursa Sağlık Meslek Lisesi, Hemşirelik Bölümü

KATILDIĞI EĞİTİMLER ve UYGULAMALAR

 • EMDR Eğitimi 2019, Prof. Dr. Emre Konuk Öğreticiliğinde  Davranış Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Çocuk İstismarı 2014, İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara
 • Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, İletişim ve Empati EĞİTİCİ EĞİTİMİ 2013, PDA Ankara
 • SURGE Eğitimi 2013, Sağlık Bakanlığı, Ankara
 • Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları 2012, Sağlık Bakanlığı, Ankara
 • Doç. Dr. Hakan Türkçapar öğreticiliğinde Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi Giriş Eğitimi 2012, Ankara
 • Doç. Dr. Hakan Türkçapar öğreticiliğinde OKB Grup Terapisi 2012, Ankara
 • Dr. Kadir Özdel öğreticiliğinde Panik Atak Grup Terapisi 2012, Ankara
 • Dr. Emre Sargın öğreticiliğinde Depresyon Grup Terapisi 2012, Ankara
 • Doç. Dr. Özden Yalçınkaya Alkar öğreticiliğinde TAT Uygulama Eğitimi 2012, Ankara
 • Doç. Dr. Hakan Türkçapar öğreticiliğinde SCID-2 Uygulama Eğitimi 2012, Ankara
 • Ankara Türk Psikologlar Derneği-Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WISC-R) Yenileme Sertifikası 2012, Ankara
 • Psikolog Bilge Alp Dündar Öğreticiliğinde MMPI Uygulama Eğitimi 2009, Ankara
 • Dr. Belma Tuğrul Öğreticiliğinde Çocuk Oyunları Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu 2004, Ankara
 • Psikoanalitik Hikayeler Testi, Sosyometri Hacettepe Üniversitesi 2004, Ankara
 • Dr. Belma Tuğrul ve Uzm. Psikolog Nihan Temiz Öğreticiliğinde 3-6 Yaş Çocuklarında Anne Baba Tutumu, Öğretmen Tutumu ve Arkadaş Tutumunu Ölçen ve Problem Saptayan Görsel Analitik Testler ve Yorumlanması Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu 2004, Ankara
 • Psikoteknik Değerlendirme Sertifika Eğitimi 1998, Ankara
 • Türk Psikologlar Derneği ve Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü’ nün düzenlediği X. Ulusal Psikoloji Kongresinde Prof. Dr. Wolf Rüdiger Nickel tarafından yönetilen 16 saatlik Uygulamalı Trafik Psikolojisi Eğitimi 14-22 Eylül 1998, Ankara
 • Çocuk Psikopatolojisi, Prof. Dr. Ayşe Yalın Öğreticiliğinde, Ankara Üniversitesi 1997, Ankara
 • Çocuk Çizimleri Analizi, Prof. Dr. Rüveyde Bayraktar Öğreticiliğinde, H. Ü. 1996, Ankara

İŞ TECRÜBELERİ:

 • 2018-               E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi – Psikolog
 • 2012-2017      Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi – Psikolog
  • Psikiyatri/Nöroloji Polikliniği
  • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • 2006-2012     Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Psikolog
  • Psikiyatri Kliniği
  • Diyaliz Ünitesi
 • 2006-2006   Çorum Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği (3 ay) – Psikolog
 • 2002-2006     Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu – Eğitimci ve Okul Psikoloğu
 • 1995-2002      Trafik Hastanesi – Psikolog
  • Psikiyatri Polikliniği Psikolog
  • Koroner Yoğun Bakım Psikolog
 • 1989-1995      Trafik Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi – Hemşire

YAZI- YAYIN:

 • Menopoza İlişkin Belirti Tarama Listesinin Kırsal Kesim İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999, Ankara

ÇALIŞMA ALANLARI / TECRÜBELİ OLDUĞU ALANLAR

ÇOCUK & ERGEN

 • Anne baba olmaya hazırlık danışmanlığı
 • Doğum sonrası anne baba danışmanlığı
 • Anne baba çocuk yetiştirme tutum danışmanlığı
 • Tek çocuk ve birden çok çocuğu olanlara tutum danışmanlığı
 • Kardeş hazırlığı ve kıskançlık konusunda danışmanlık
 • Çocuk yetiştirmede disiplin- sınır koyma danışmanlığı
 • Çocuklarda oda-yatak ayırma, sütten kesme, tırnak yeme, tikler, parmak emme, gece –karanlık korkuları, yalan söyleme, mastürbasyon ve çalma davranışına yönelik danışmanlık
 • Tuvalet eğitimi ve sorunları (alt ıslatma-altına dışkı kaçırma)
 • Yaşına uygun oyun oynama ve oyuncak seçimi danışmanlığı
 • Gelişimsel problemler
 • 3-6 Yaş Oyun terapisi
 • 3-6 Yaş Problem çözme, sosyal beceri geliştirme danışmanlığı
 • Cinsel gelişim ve eğitim danışmanlığı
 • Çocuk İstismarına doğru yaklaşım danışmanlığı
 • Kreşe-okul hayatına hazırlık danışmanlığı
 • Aile içi iletişim danışmanlığı
 • Boşanma sürecinde aile ve çocuk danışmanlığı
 • Anne baba kaybı (yas süreci)
 • Çatışma yönetimi
 • Arkadaşlık sorunlarında danışmanlık
 • Duygusal gelişim danışmanlığı
 • Davranışsal gelişim danışmanlığı
 • Olumlu kişilik gelişimi danışmanlığı
 • Okul korkusu, okulda çocukların iletişim kurma ve geliştirmesine yönelik danışmanlık
 • Ders çalışma-motivasyon eksikliği -zaman yönetimi-okul başarısızlığı konularında danışmanlık
 • Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, vb. konularda anne baba danışmanlığı
 • Özgüven eksikliği
 • Saldırganlık ve şiddete yönelme
 • Karşı cins ile ilişki danışmanlığı
 • Arkadaşlık kurma-sürdürme – iletişim sorunları
 • Kimlik sorunları
 • Ergenlerde içe kapanma, internet kullanımı, akran zorbalığı, anne-babaya karşı gelme çatışma yönetimi danışmanlığı
 • Psikolojik kökenli beslenme sorunları (aşırı yeme-kusma , yiyememe )
 • Depresyon
 • Sosyal Fobi
 • Saç ve kirpik kopartma
 • Öfke yönetimi
 • Takıntılı düşünceler
 • Sınav kaygısı
 • Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı

YETİŞKİN

 • EMDR
 • Stres yönetimi ve öfke kontrolü
 • Kaygı
 • Depresyon
 • OKB
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobi
 • Duygularda iniş çıkışlar
 • Kişilerarası ilişki sorunları
 • Çekingenlik içedönüklük
 • Yeme ve uyku sorunları
 • Çift danışmanlığı
 • Psikolojik kökenli bayılmalar
 • Performans kaygısı
 • İşyeri sorunları (tükenmişlik, mobing …)
 • Karar alma güçlükleri
 • Travmalar, yas danışmanlığı (ölüm, ayrılık, kayıp )
 • Kişilik bozuklukları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Sağlık psikolojisi danışmanlığı (menapoz, diyaliz, kalp-damar, kanser…)
 • Geriatri grubunda psikolojik danışmanlık
 • Aile danışmanlığı
 • Evlilik korkuları
 • Eşler arası iletişim sorunları
 • Evlilik sürecindeki çatışma sorunları
 • Cinsel problemler
 • Uyku problemleri
 • Kişilik Testleri, Zeka Testleri ve Tanı Koyduracak Ölçekler’i Uygulama ve Rapor Yazma
 • Stres yönetimi ve öfke kontrolü, iletişim becerileri ve empati konularında üniversite öğrencilerine/özel ve kamu hastane çalışanlarına ve okullara yönelik düzenlenen interaktif eğitimler

Gülcan Gelen Yazıları

Zaman

Einstein izafiyet teorisini ortaya attığından beri fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu kabul ediyorlar… Uzunluk, Yükseklik, Genişlik. Ve dee zaman… Diğerleri üç boyutlu iken zaman tek boyutlu; yalnızca ileri gidiyor. Bir gün zaman makinesi bulunursa belki...

Cinsel Eğitim ve İstismar

Son yıllarda "Çocuklarda Cinsel Eğitim" ve "Cinsel İstismar" konuları ne yazık ki birlikte ifade edilir olmuştur. İstismarcı bireylerin davranışları incelendiğinde, çocuğu bu durumun aralarında bir sır olduğuna inandırdığı ve çocuğu söz konusu sırrı paylaşırsa...

Çocuğum Gün İçerisinde Yaptıklarını Benimle Paylaşmıyor

Peki siz paylaşıyor musunuz diye sorduğumuzda, ben ne paylaşacağım iş benimkisi cevabını alabiliyoruz... Genel olarak anne babalar çocuklarının bütün gün boyunca ne yaptığını merak ediyorlar ve çocuğun kendisinden bilgi alamadıklarını ifade ediyorlar. Ebeveynlerin...

Bağlanma

0-2 Yaş Dönemi: Bebeğin becerileri henüz yeterli düzeyde gelişmemiştir. Bu nedenle bakım veren kişiyle kurulan ilişki son derece önemlidir. Bu kişi genellikle anne olmaktadır. İlk yıllarda anne ile kurulan bağ çocuğun kişiliğinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve...

Veli Toplantısı

Kızımın tatlıları...Veli toplantısında iken ben, bulduğu yöntem 🙂 Tatlı yiyelim tatlı konuşalım mesajı yerli yerinde... Korkuyla beklerdik babamızın veli toplantısından çıkmasını... Ne der nasıl bakar ne söyler diye..."Koltuklarım kabardı(Onur duydum) derdi"...

Duygu

Duygu çalışmaları, pek çok gelişimsel alanı destekleyen çocuğun kendi duygusunu ve başkalarının duygularını anlamasına, anlamlandırmasına katkı sağlayan çalışmalardır. Siz de evlerinizde keyifli hale getirmek için öncelikle çocuklarınızla birlikte çizimleri oluşturup...

İnternet Bağımlılığı

Neden facebook/twitter/instagram/whatsapp da bu kadar çok zaman harcıyorum? Neden paylaşımlarımın beğenilmesi önemli? Ya kimler beğenmiş diye takip etmeme ne demeli? Bir gün uyandığımda paylaşım ağları olmasa kendimi nasıl hissederim? Sosyal ağlardan aldığım kadar...

Oyun

Anaokulunda çalıştığım yıllarda bir kız çocuğumuz sürekli anne rolünde olmak istiyor arkadaşları bu duruma pek izin vermiyordu...Sıklıkla bu durumdan şikayetçi olan çocuğumuz bir gün heyecanla aynı zamanda ağlayarak yanıma geldi ve "biliyor musunuz öğretmenim ben...

Evlat Kurabiyesi

Evlat kurabiyesi...Çocukların ilgisi olduğu alanları, kolay kolay köreltemezsiniz. Benim kızım/oğlum şu konuda geliştirsin kendisini, şu alana ilgi duysun, şu mesleği seçsin dayatmalarınız çoğunlukla yetersiz ve yersiz kalabilir...11-13 yaş dönemine kadar tam olarak...

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Giray olsaydınız idrarınızı bu pastadan sonra nereye, nasıl yapardınız? Ya da yapmaz tutar mıydınız? Ya da her güne bir pasta ister miydiniz? Biraz daha büyüyünce pasta +...İşin şakası bir tarafa her şey biz ebeveynlerin tutumunda gizli Giray 'ın bundan sonraki...

Kış Depresyonu

Ankara'nın simgelerinden Atakule...Böyle güzel bir manzara karşısında olmak isteriz zannediyorum hemen hepimiz. Pek çoğumuz keyiflenir, elimizde bir bardak çay/kahve hayali kuruveririz...Belki de yakın dostlar, sıcacık muhabbetler, çocuğumuzla eğlenceli kar...

Maske

Ne zaman bu tip resimler görsem Doğan Cüceloğlu'nun "Maske" şiiri gelir akĺıma cümlemizi anlatan, çok sevdiğim...Kimi gerekli bulur maskeleri yolundan, yönteminden, makamından, mevkisinden dem vurur, savunur...Kimi beceremez yüzünde gözünde eğreti durur...Bazıları...

Başarı

Başarı; var olan potansiyelimizi performansa dönüştürmektir... İki üç yaşlarındaki bir çocuğun kıyafetlerini kendi başına giyebilmesi başarıdır mesela...Hiçbirimiz başarısızlık bilgisi ile doğmayız ancak 20'li yaşlara geldiğimizde "batsın bu dünya" şarkısını söylerken...

İnternet Bağımlılığı

Sabah uyanır uyanmaz cep telefonunuza bakıyor musunuz? Size ücretsiz bir tatil hediye etseler ancak fotoğraf çekmeniz ve paylaşmanız yasak olsa, bu tatile gider misiniz? Yanınızda telefon olmadan tuvalete girer misiniz? Eğer bu üç durumda da telefonu tercih...

İletişim

Adres: Cinnah Cd. Şöhret Apt. No:51/8 Çankaya Ankara

Tel: 0312 440 70 73

GSM: 0532 597 70 70

Email: [email protected]

E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Ekibimiz;
uzman psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanlarından oluşmaktadır.