Psikolog Tijen Çınar Okkalı

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde psikoloji ve sosyoloji pedagojik formasyonu tamamlayarak Psikoloji ve Sosyoloji Öğretmenlik Sertifikası aldı. SSK Dışkapı Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde stajını tamamladı.

1989-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı G.M.K. Devlet Hastanesinin (eski DDY Hastanesi) psikiyatri- nöroloji-çocuk poliklinik ve yataklı servisleri, diyaliz ünitesi, psikoteknik laboratuarı, acil servis intihar girişimi ve krize psikososyal destek gibi birimlerinde görev aldı. Bu yıllar içerisinde sayısız bireysel, çocuk, ergen, yetişkin, aile, çift danışmanlığı ve

psikometrik testler yaptı. Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulunda 1 yıl görev yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.


 ALDIĞI SERTİFİKALAR-KATILIM BELGELERİ , EĞİTİMLER VE MESLEKİ DENEYİMLERİ:

 • SERTİFİKALARI:

 • EMDR Terapisi Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü-Prof.Dr.Emre Konuk.)
 • OKB (Obsessif-Kompülsif Bozukluk) Ve EMDR ÇALIŞTAYI (EMDR DERNEĞİ.Emre Konuk-Zeynep Özmeydan)

 • EMDR İLE ANKSİYETE VE BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ WORKSHOP (EMDR DERNEĞİ-Robin Shapiro-Asena Yurtsever.

 • Görünenin Ötesinde:Dil Ne Söyler,Beden Ne Anlatır Çalıştayı.-Psikiyatrist Sümer Öztanrıöver.
        (Kompleks Travmalarla Çalışmak ,Bipolar Bozukluk ,Akut Müdahaleler ,Sağlıksız Agresyon ,Öfke Disosiasyonu ,Psikosomatik Hastalık ,Depresyon 

 • Ego durumları ve EMDR /Robin Shapiro/Emdr destek grubu.
 • Ergenlik Üzerine/Nilüfer Devecigil_Christa Santangelo/Psikoloji İstanbul.
 • MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ.(Dikkat,Zamanlama, Dürtüsellik, Hiperaktivite)
 • Denver II Çocuk Gelişim Tarama Testi(Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi )
 • Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları  ( Sağlık  Bakanlığı  )
 • Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı Eğitimi (SAMBA)-Kültegin Ögel.2014.S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu

Türk Psikologlar Derneğinden;

 • Stresle Başa Çıkma (nefes ve gevşeme egzersizleri, grup çalışması) (Prof.Dr.Nesrin Hisli Şahin)
 • Yetişkin  Psikopatolojisi.( Prof.Dr.Işık Savaşır.)
 • Çocuk Değerlendirme Paketi.(Prof.Dr.Neşe Erol)
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu.(Prof.Dr.Ferhunde Öktem)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Değerlendirme Testi )(Dr.Mehmet Akif Sayılgan)
 • WİSC-R ( Çocuklar İçin Zeka Testi )(Prof.Dr.Işık Savaşır)
 • Sağlık Psikolojisi.(Prof.Dr.Ülgen Okyayuz)

Sarı Psikoloji Akademisinden;

 • Terapilerde Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı
 • Ergenlerde Duygu Regülasyonu
 • Çift Terapisinde Evlilik Dışı İlişkileri Ele Alma
 • Vajinismus Tedavisinde Şifreler
 • Sosyal Biliş, Sosyal Beyin
 • Seksofonksiyonel Kuram Perspektifinden Cinsel Terapi
 • Travma ve İyileşme
 • Psikoanalitik Kuramda Nevroz ve Psikoz Farklılıkları
 • Çocuk Terapilerinde İlk Görüşme ve Terapi Sürecinin Yapılandırılması
 • Aile ve Çift Terapisinde Üç Önemli Bakış(Virginia Satir Modeli, Duygu Odaklı Terapi, Psikoanalitik Psikoterapi)
 • Yeme Bozukluklarında Hipnoterapi
 • Sigara Bağımlılığına Yaklaşım ve Vaka Formülasyonu
 • Travma Olguları ve Bütüncül Psikoterapi
 • Histeri Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi
 • OKB ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Olan Ergenlerde Terapi Sürecinin Yapılandırılması
 • Oyun Terapisinde Travmatik Olgularla Çalışmak
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Kognitif Davranışçı Terapi
 • Pozitif Bilişsel Davranışçı Terapide Vaka Yönetimi
 • Terapi Odasında Yüz İfadelerindeki Duygular

  PEGDER Psikoterapi Atölyelerinden;

  • Bağlanma Perspektifinden Hayatı Anlamlandırma /Kli.Psk.Afife Selvitopu.
  • Nesne İlişkileri ve Gelişimsel Süreçler Semineri / Psikoterapist Neriman Akın.
  • Sınır KB de Şema Mod Terapisi /Öğrt.Gör.Mert Aytaç.
  • Çocuklarda Travma ve EMDR /Uzm.Psk.Derya Altınay.
  • Duygusal Sağlamlık /Prof.Dr.Emre Konuk.
  • Kendinle Barışmanın Yolu: Kendini Affetme /Doç.Dr. Bugay Sökmez.
  • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozukluğu ve Vaka Formülasyonu /Doç.Dr.Füsun Gökkaya.
  • Borderline Kişilik Örgütlenmesinin Epidemiyolojisi ve Terapötik Yaklaşım/Prof.Dr.Doğan Şahin.
  • Çift Terapisinin Dinamikleri ve Yaşanan Güçlükler /Kli.Psi.Alaaddin Debgici. 

   

  • KONGRELER:
  • 1. EMDR Kongresi, Mayıs 2021

  • MESLEKİ DENEYİMLER:

  -WAİS (Yetişkinler İçin Zeka Testi)

  -Kent E.G.Y.-Porteus Labirentler Testi.

  -Psikiyatrik Tanı Koydurucu Ölçekler.

  -Nöropsikolojik Testler.

  -AÇSAP Kapsamında Odak (focus) Grup Çalışmaları  (Ankara,Eskişehir, Sivas,Adana)

  -AÇSAP Kapsamında Doğum Kontrolü ve Aile Planlaması Çalışmaları.

  -Çalışan Hakları Birimi.

   

  • VERDİĞİ EĞİTİMLER:

  -Ergenlik Dönemi ve Sorunları.

  -İletişim Becerileri.

  -Tükenmişlik Sendromu.

  -Sporda Şiddet ve Önleme Eğitimi ( BJK Spor Kulübü )

   

  • YAZI- YAYIN:

  -Stresle başa çıkma eğitiminin ardından.Psikoloji Bülteni,Türk Psikologlar Derneği,nisan1995.Sayı:2,Sayfa:70-71

  -“Majör Depresif Bozuklukta Tedaviye sms Eklenmesi:Bir Pilot Çalışma”Direnç Sakarya,Kadir Özdel,Cengiz Güneş.Tijen Çınar Okkalı,Journal of Cognitive-Beahavioral Psychoterapy and Reasearch(JCBPR.2013;2(1):60-61.

  • ÇALIŞMA ALANLARI

  ÇOCUK&ERGEN

  • Aile içi iletişim danışmanlığı
  • Ebeveyn çocuk yetiştirme tutum danışmanlığı
  • Tek çocuk ve birden çok çocuğu olanlara tutum danışmanlığı
  • Çocuk yetiştirmede disiplin- sınır koyma danışmanlığı
  • Çocuklarda oda-yatak ayırma, sütten kesme, tırnak yeme, tikler, parmak emme, gece –karanlık korkuları, yalan söyleme, mastürbasyon ve çalma davranışına yönelik danışmanlık
  • Kardeş hazırlığı ve kıskançlık konusunda danışmanlık
  • Ebeveyn kaybı
  • Tuvalet eğitimi ve sorunları (alt ıslatma-altına dışkı kaçırma)
  • Anne-baba olmaya hazırlık danışmanlığı
  • Doğum sonrası ebeveynlik danışmanlığı
  • Yaşına uygun oyun oynama ve oyuncak seçimi danışmanlığı
  • Anne-baba boşanması
  • Cinsel gelişim danışmanlığı
  • Çatışma yönetimi
  • Arkadaşlık sorunlarında danışmanlık
  • Duygusal gelişim danışmanlığı
  • Kreşe-okul hayatına hazırlık danışmanlığı
  • Okul korkusu, okulda çocukların iletişim kurma ve geliştirmesine yönelik danışmanlık
  • Olumlu kişilik gelişimi danışmanlığı
  • Ders çalışma-motivasyon eksikliği -zaman yönetimi-okul başarısızlığı
  • Sınav kaygısı
  • Özgüven eksikliği
  • Saldırganlık ve şiddete yönelme
  • Karşı cins ile ilişki danışmanlığı
  • Arkadaşlık kurma-sürdürme – iletişim sorunları
  • Kimlik sorunları
  • Dikkat eksikliği-hiperaktivite
  • Ergenlerde içekapanma, internet kullanımı, akran zorbalığı, anne-babaya karşı gelme çatışma yönetimi danışmanlığı
  • Psikolojik kökenli beslenme sorunları (aşırı yeme-kusma , yiyememe )
  • Saç ve kirpik kopartma
  • Öfke yönetimi

  YETİŞKİN

  • EMDR
  • Stres yönetimi (nefes ve gevşeme egzersizleri)
  • Depresyon panik atak ve takıntı sorunları
  • Duygularda iniş çıkışlar
  • Kişilerarası ilişki sorunları
  • Çekingenlik içedönüklük
  • Yeme ve uyku sorunları
  • Psikolojik kökenli bayılmalar
  • Öfke yönetimi
  • İşyeri sorunları (mobing …)
  • Karar alma güçlükleri
  • Travmalar, yas danışmanlığı (ölüm, ayrılık, kayıp )
  • Aile danışmanlığı
  • Çift danışmanlığı
  • Evlilik korkuları
  • Eşler arası iletişim sorunları
  • Evlilik sürecindeki çatışma sorunları
  • Cinsel problemler
  • Uyku problemleri

  Tijen Çınar Okkalı Yazıları

  No Results Found

  The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

  İletişim

  Adres: Cinnah Cd. Şöhret Apt. No:51/8 Çankaya Ankara

  Tel: 0312 440 70 73

  GSM: 0532 597 70 70

  Email: [email protected]

  E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

  Ekibimiz;
  uzman psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanlarından oluşmaktadır.