0-2 Yaş Dönemi: Bebeğin becerileri henüz yeterli düzeyde gelişmemiştir. Bu nedenle bakım veren kişiyle kurulan ilişki son derece önemlidir. Bu kişi genellikle anne olmaktadır. İlk yıllarda anne ile kurulan bağ çocuğun kişiliğinin önemli bir kısmını oluşturmakta ve hayat boyu değişime karşı bir direnç göstermektedir. Bağlanma ve yakınlık sorunları cinsel sorunlara, cinsel sorunlar da ilişki sorunlarına yol açar…