Doğduğumuz andan bu yana varolan diğer tüm gelişim basamakları gibi ergenlik dönemi de bir gelişim evresi ve dönemidir. Bu bilgi ile başlamamın en büyük nedeni ergenliğin ve ergen kelimesinin günümüzde artık olumsuz bir sıfat ya da dalga geçme, mizah yapma aracı olarak kullanılan bir sıfat haline gelmesidir. Bu kelimenin dilimize pelesenk olmuş olması, zamanla gerçekte temsil ettiği şeylerin önemini tarafımızda azaltmaktadır.

Ergenlik dönemindeki genç bireylere zaman zaman “ergen” diye hitap edilmesi veya davranışlarının “ergence” şeklinde etiketlenmesi, iki duruma yol açar ve her iki durum da olumsuz sonuçlar verir. Bu dönemdeki gençlerin her duygu, düşünce ve davranışında, onlara “ergen” olduklarının hatırlatılması ya da herşeyin ergenliğe bağlanması, suçlanma, eleştirilme ve ötekileştirilme hislerine yol açarak onları savunmacı, saldırgan veya içe kapanık bir yapıya itebilir. Ya da bu tutum onların bu “ergen” etiketli ceketi daha sıkı giymelerine ve bu etiket altında daha sınırsız davranmalarına yol açabilir.

Gençlerimize yalnızca baş edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla, içinde bulundukları dönemde bu tür his ve düşüncelerin olabileceği, bazı şeylerin yalnızca onların başına gelmediğini ve ergenlik döneminin özellikleriyle ilgili olabileceğini hatırlatabilirsiniz.

Ergenlik, büyük bir biyolojik değişim evresi ve geçiş dönemidir. Unutmayalım ki; insan gelişiminin başka hiçbir aşamasında böylesi büyük bir değişim, böylesi kısa bir zamanda ve bu kadar çok alanda gerçekleşmez. Ergenlik dönemindeki gençlerimiz için bunu hep aklımızın bir köşesinde saklayalım.