Toplumların ve kültürlerin bir çoğunda olduğu gibi Türk toplumunda da ailenin oluşması için evlilik şartı vardır. Bu yüzden evlilik ve aile kavramları et ve kemik gibi birbirinden ayrılmazlar.

Evlilik; aileyi var eden eden bir sözleşme, bir çeşit kontrat, karı kocayı birbirine bağlayan doğacak çocuklara statü sağlayan, eşler arasında cinselliği meşrulaştıran, 4000 yıllık bir geçmişe sahip, devletin hak ve yetkisinde bulunan yasal bir ilişkidir.

Aile : Farklı sosyal ve kültürel yapıdan gelen ayrı kişilik özelliklerine sahip iki kişi arasında, evlilik ilişkisine dayanarak oluşan, bu ilişki içerisinde kendine özgü iletişim şekilleri, rolleri, problem çözme yöntemleri ve kuralları olan en küçük sosyal yapıdır.

İnsanların ortaya koyduğu diğer yapılarda olduğu gibi evliliğinde de zamanla zayıflayan aksayan, güçlendirilmesi ve onarılması gereken tarafları olabiliyor. Aile danışmanı olarak bizler bu noktalarda devreye giriyoruz. Danışanlara ayna tutup, kaçırdıkları ufak tefek detayları yakalamak için kimi zaman dedektiflik yaparak, belirledikleri hedefler üzerinden haraketle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, sorun ya da sıkıntı her neyse o sorunun ya da sıkıntının azalabileceğine veya tamamen ortadan kalkabileceğine dair farkındalık yaratıp, kendilerini doğru ifade edebilmeleri için onlara yardımcı olacak ,empati becerilerini geliştirip, iletişimlerini güçlendirmek .

Eşler evliliği deneme yanılma yoluyla öğrenirler çünkü bu işin bilinen bir okulu yok. Her aile için genel geçer doğrular, bilgiler söz konusu değil çünkü her aile kendine özgüdür. Kültürleri, inançları ve dilleri farklıdır. Çözüme giden yolda bir çok doğru var, önemli olan çiftler için en uygun yol haritasını birlikte çizebilmektir.

Aile ve çiftler en çok iletişim ve problem çözme becerilerinin yetersiz olduğunu düşündüğü zaman aile danışmanlarına geliyorlar. Eşlerden birinin dile getirdiği şeyin diğer eş tarafından farklı algılaması, çözülebilir küçük bir problemi bile çıkmaza sokabiliyor.

Ailede bireyler temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra dinlenilmek, anlaşılmak, destek ve yakınlık görmek istiyor bu yüzden iletişim veya problem çözmede yetersiz olmak evliliği ciddi tehlikeye sokabiliyor.

Çocuklarla alakalı sorunlar, aldatma- aldatılma, roller, kayınvalide (akraba), cinsel problemler de danışmanlara getiren sebepler arasında çokça yer almaktadır.

Bireylerin, ailelerin, çiftlerin başarılı bir psikolojik danışma süreci geçirmeleri için ilk önce nereye ulaşmak istediklerini bilmeleri, beklentilerini gerçekçi bir şekilde dile getirip, bunun için yeterli inanca ve isteğe sahip olmaları gerekiyor. Her insan eşsizdir bu sebeple çözümde insana özgüdür. Ufakta olsa bir başarıya ulaşmak insanlara daha zor başka sorunları çözebileceğine inandırır. Bizlerin elinde sihirli değneklerimiz yok bu yüzden ancak değişim için yeterli arzu ve isteği olan bireyler, aileler ve çiftlerde başarıya ulaşabiliriz.

Bizler danışanlarımızın kendi durumlarının uzmanları olmalarını istiyoruz. Onlara sonrasında da başkalarına ihtiyaç duymadan kendilerini ve birlikteliklerini mutlu, huzurlu edecek ve bunu kalıcı hale getirecek, kolay uygulanabilir yöntem ve tekniklerle, bir nevi balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyoruz.

E&E